• پرینت
بازدید: 4831

شرکت مفیدسازان پارس خط مشی کیفی خود را در جهت تحقق اهداف و چشم انداز بلندمدت  به شرح ذیل تدوین نموده است:

-اجرای پروژه ها در کمترین زمان و با بالاترین کیفیت در جهت رضایتمندی کارفرما
-بکارگیری شیوه های نوین و استانداردهای روز دنیا در تمامی مراحل اجرای کار
-ارتقاء دانش و مهارتهای فنی کارکنان به عنوان سرمایه شرکت از طریق آموزشهای مستمر
-ایجاد ارتباط متقابل و مستمر با مشتریان درجهت ارتقاء کیفیت کار و جلب رضایت مشتری
-رعایت الزامات و قوانین زیست محیطی در اجرای پروژه ها و پیشگیری از آلودگی محیط زیست