-اهمیت مجری ذیصلاح
چند سالی است که به جهت کوتاه کردن دست افراد غیرمتخصص (یا به قولی بساز و بفروش) از صنعت ساخت و ساز، قانون جدیدی به نام مجریان ذیصلاح مورد اجرا قرار میگیرد. به موجب این قانون در تمامی شهرهای کشور، به طور مثال در شهر تهران ساختمانها تنها باید توسط مجری ذیصلاح که توسط سازمان نظام مهندسی استان صلاحیت آن تایید میشود که البته مجری خود، شخصی با تحصیلات کارشناسی و مدرک مهندسی عمران یا معماری و یا بالاتر میباشد، به طور کامل مورد اجرا قرار گیرند. به موجب این قانون و البته مفاد مبحث دوم مقررات ملی ساختمانی (نظامات اداری) مجری باید در تمامی مراحل کار ساخت و اجرا حضور کامل داشته باشد و کلیه مراحل اجرایی صرفآ باید توسط مجری مورد اجرا و مدیریت قرار بگیرد.
- هدف از مجری ذیصلاح چیست؟ 
 همانطور که گفته شد تنها هدف از این بحث تخصصی کردن بحث اجرا و کوتاه کردن دست افراد غیرمتخصص از امر ساخت و ساز است. مطمئنآ قصد قانونگذار تنها نظارت مجری بر امر ساخت و ساز آنهم به صورت نظارت موردی و در فواصل زمانی طولانی نبوده است؛ چه اگر منظور این بود دیگر با توجه به وجود مهندس ناظر اضافه کردن مجری ذیصلاح کاری عبث و بیهوده میباشد. پس لازمه این موضوع دقیقآ حضور کامل و تمام وقت فرد مجری به عنوان مجری واقعی کار و نه حداکثر به عنوان یک ناظر دوم میباشد. و البته بدیهی است که حضور مجری وقتی معنی دارد که خود کاملآ مراحل اجرایی کار را در دست داشته باشد و مالک ساختمان بر حسب نوع قرارداد تنها وظیفه تامین مالی و مصالح و نیروی کاری را داشته باشد.
-هدررفت سرمایه یک عمرتلاش خانواده:
 یکی از مشکلات فعلی در عرصه ساخت و ساز این است که همه تصور می‌کنند می‌توانند ساختمان بسازند.
 در گذشته نرخ تمام شده ساخت و ساز با امروز متفاوت بود و در حال حاضر ساخت و ساز در شرایط ایده‌آل هزینه‌های فراوانی می برد که سرمایه یک عمر تلاش خانواده است که دراینجا میتوان بیان نمود که: مجری ذی‌صلاح کسی است که تمام روز در کارگاه ساختمان حضور داشته و بر کیفیت و اجرای اصولی ساختمان نظارت دارد و در صورت غیبت وی نماینده اش بر امور اجرایی مذکور نظارت می نماید.

-ضعفی که فرهنگ سازی نشده است:
قانونگذار تعیین مجری ذی‌صلاح را درست دیده است و طبق این قانون همه ساختمانها باید توسط یک فرد ذی‌صلاح به نام مجری نظارت شود تا برای ساختمان شناسنامه فنی صادر شود و کیفیت و صحت اجرا قابل اطمینان باشد. شرایط کنونی به گونه ای شده که همه معتقدند بر اساس همان روشهای سنتی میتوانند اقدام به ساخت وسازکنندو این افراد که بعضاً هیچگونه اطلاعاتی از این وادی ندارند،پا به این عرصه گذاشته و بدون محاسبه و رعایت اصول اجرایی اقدام به ساخت و ساز می‌کنند، که البته این ضعف بزرگ را فقط با فرهنگ سازی می‌توان برطرف کرد...
بر پایه همین نیاز فنی عرصه ساختمان سازی شهری، سازمان نظام مهندسی در راستای اعتلای سطح کیفی اجرای ساختمانهای شهری، واگذاری انحصاری اجرای پروژه های ساخت و ساز شهری را به مجریان ذیصلاح در دستور کار قرار داده است.


-آیین نامه ها و دستورالعملها:
در ادامه میتوانید آیین نامه ها، دستورالعملهای نحوه فعالیت سازندگان مسکن وساختمان، ابلاغها و جزئیات تعرفه صدور شناسنامه فنی ساختمان را مشاهده نمایید.

 

برای دانلود کلیک کنید