- آشنایی با اصول و ضوابط شهرسازی و قواعد و قوانین شهرداری

- آشنایی با شرایط عمومی پیمان، قوانین و ضوابط حاکم بر پیمانها

- آشنایی با قراردادهای ساختمانی

** طول دوره : 12 ساعت آموزشی

-کلاسهای فوق پیش نیاز ندارد

-ویژه دانشجویان عمران ومعماری، دست اندرکاران ساختمان و افراد غیر عمرانی

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام، با شماره 22916139-021 تماس حاصل فرمائید.